Chúng tôi xem chất lượng của dịch vụ và hoạt động sau bán hàng chính là chìa khóa thành công cho sự gia hạn hợp tác cho các năm tiếp theo.

Các yêu cầu hướng dẫn, trợ giúp từ doanh nghiệp sẽ được đáp ứng trong 24h làm việc. Đặc biệt, trong quá trình sử dụng, chắc chắn việc phát sinh nhu cầu điều chỉnh, bổ sung chức năng website nhằm phù hợp với hoạt động phát triển kinh doanh của doanh nghiệp là tất yếu. Chính vì thế, WebFree Support Team luôn ở trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho doanh nghiệp.

Hãy liên hệ về support@webfree.com.vn hoặc điện thoại: (08) 3910 0397 - (08) 6291 6530 hoặc Hotline: 0908 490 499 - 0905 735 504

Hỗ trợ trực tuyến:

               


Tính năng khác