Đơn giản, tiện lợi, dễ sử dụng và hiệu quả là những từ được nhắc đến thường xuyên từ cảm nhận của khách hàng đối với công cụ quản trị website của WebFree.

Chúng tôi đã phát triển công cụ quản lý cho phép chủ sở hữu website dễ kiểm soát, cập nhật và đăng nhập bất cứ nơi nào tại bất cứ lúc nào, mà không cần thêm phần mềm hay giúp đỡ từ các nhà phát triển website.

Chỉ với những kỹ năng cơ bản khi sử dụng word để soạn thảo văn bản, hãy trải nghiệm công cụ quản trị tại WebFree.

 


Tính năng khác