Tên miền Việt Nam - Cấp 2, 3 Phí khởi tạo Phí duy trì / năm
.vn 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ
.com.vn .net.vn .biz.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ
.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn
.int.vn ac.vn info.vn health.vn
Tên miền theo địa giới hành chính
200.000 VNĐ 200.000 VNĐ

 

Tên miền Quốc Tế Phí khởi tạo Phí duy trì / năm
.com .net .org .biz .info .us 240.000 VNĐ
.biz .co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in 230.000 VNĐ
.cc 730.000 VNĐ
.ws 262.000 VNĐ
.tv 850.000 VNĐ
.mobi 430.000 VNĐ
.eu
(không được phép transfer)
260.000 VNĐ
.asia 385.000 VNĐ
.me 577.000 VNĐ
.tel 325.000 VNĐ
.co 745.000 VNĐ
.com.co .net.co .nom.co 430.000 VNĐ
.in 450.000 VNĐ
.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk 340.000 VNĐ
.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw 760.000 VNĐ
.tw 890.000 VNĐ
.name 260.000 VNĐ