Nằm trong một tổ hợp nghỉ dưỡng với hơn 50 + tiện ích đạt chuẩn 5.