1
Nhập các tên miền cần đăng ký
2
Chọn ít nhất 1 loại tên miền
Tên miền Việt Nam
Tên miền Quốc tế

Xem tên miền theo địa giới hành chính

3
Click